1. Úvodní stránka
  2. Členové Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Složení revizní komise Sdružení

Členové revizní komise Sdružení

  • Ing. Radek ŠIMEK, starosta, Obec Úvalno
  • Ing. František KUČA, starosta, Obec Brumovice
  • Ing. Václav VOLNÝ, starosta, Obec Holasovice

25. Valná hromada Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 ze dne 27. 03. 2023 svým usnesením č. 7/25 VH 23 odvolala, v souladu s článkem IV. odst. 4 Stanov, stávající členy revizní komise Sdružení a zvolila jeho nové členy.

 

 

 

 

Publikováno dne 1.4.2023