1. Úvodní stránka
  2. Složení předsednictva Sdružení

Složení předsednictva Sdružení

Předsedkyně Sdružení

  • Zdeňka JORDÁNOVÁ, členka zastupitelstva obce, Obec Hrabyně

Místopředseda Sdružení

  • Josef STIBORSKÝ

Členové předsednictva:

  • JUDr. Lukáš SEMERÁK, člen zastupitelstva města, Statutární město Ostrava
  • Ing. Michal BRUNCLÍK, člen zastupitelstva města, Město Krnov
  • Luděk VOLEK, člen zastupitelstva města, Město Město Albrechtice
  • Ing. Martin VILČ, předseda představenstva, DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.
  • Ing. Miroslav BEZDĚK, místopředseda, Poradní sbor pro rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje, Moravskoslezský kraj
     

Členové předsednictva Sdružení byli v souladu s článkem IV. odst. 4 Stanov zvoleni 17. Valnou hromadou Sdružení dne 23. 03. 2015, č. usnesení 7/17 VH 15, písm. a). Nově zvolení členové předsednictva na svém zasedání dne 23. 03. 2015 zvolili v souladu s článkem IV. odst. 5 Stanov předsedkyni a místopředsedu Sdružení.

V souvislosti s personálními změnami ve vedení Statutárního města Ostravy valná hromada na svém 18. zasedání dne 04. 04. 2016 v souladu s článkem IV. odst. 4 Stanov usnesením č. 7/18 VH 16 odvolala Ing. Iva Hařovského z funkce člena předsednictva Sdružení a v souladu s tímto článkem Stanov zvolila jeho nástupce JUDr. Lukáše Semeráka.

Publikováno dne 7.4.2016