1. Úvodní stránka
  2. Složení předsednictva Sdružení

Složení předsednictva Sdružení

Předseda Sdružení

  • Bc. Petr POPADINEC, člen rady města, statutární město Opava

Místopředseda Sdružení

  • Mgr. Jan DOHNAL, , náměstek primátora, statutární město Ostrava

Členové předsednictva:

  • p. Zuzana HOLEŠOVÁ, starostka obce, Obec Nové Sedlice
  • Mgr. Pavel MORAVEC, člen rady města, Město Krnov
  • p. Dana SCHREIEROVÁ, starostka obce, Obec Neplachovice
  • Ing. Martin VILČ, předseda představenstva, DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.
  • Ing. Miroslav BEZDĚK, zplnomocněný zástupce společnosti, Dopravní projektování spol. s. r. o.
     

25. Valná hromada Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 ze dne 27. 03. 2023 svým usnesením č. 7/25 VH 23 odvolala, v souladu s článkem IV. odst. 4 Stanov, stávající členy předsednictva Sdružení a zvolila jeho nové členy.

Nově zvolení členové předsednictva Sdružení na svém mimořádném zasedání dne 27. 03. 2023 následně, v souladu s článkem IV. odst. 5 Stanov zvolili předsedu a místopředsedu Sdružení.

 

 

Publikováno dne 31.5.2021