1. Úvodní stránka
  2. Složení předsednictva Sdružení

Složení předsednictva Sdružení

Předsedkyně Sdružení

  • Zdeňka JORDÁNOVÁ, členka zastupitelstva obce, Obec Hrabyně

Místopředseda Sdružení

  • Ing. Michal JEDLIČKA, náměstek primátora, Statutární město Opava

Členové předsednictva:

  • Ing. Tomáš MACURA, MBA, primátor, Statutární město Ostrava
  • Mgr. Pavel MORAVEC, místostarosta města, Město Krnov
  • Ing. Rostislav KOCIÁN, starosta obce, Obec Třemešná
  • Ing. Martin VILČ, předseda představenstva, DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.
  • Ing. Miroslav BEZDĚK, jednatel, Dopravní projektování spol. s. r. o.
     

Členové předsednictva Sdružení byli v souladu s článkem IV. odst. 4 Stanov zvoleni 21. Valnou hromadou Sdružení dne 25. 03. 2019, č. usnesení 7/21 VH 19, bod 2, písm. a). Nově zvolení členové předsednictva na svém zasedání dne 25. 03. 2019 zvolili v souladu s článkem IV. odst. 5 Stanov předsedkyni a místopředsedu Sdružení.

 

Publikováno dne 15.4.2019