1. Úvodní stránka
  2. Založení Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Založení Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Datum založení Sdružení:19. 04. 2001 na ustavující schůzi v Opavě.

Datum registrace: Registrováno Okresním úřadem Opava pod č. j. 1/reg./2001, dle § 20 i zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů dne 21. 05. 2001.

20 zakládajících členů:

  • 18 měst a obcí na trase komunikace
  • Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
  • DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r. o.

Z příspěvků členů a darů financuje Sdružení přípravné, popř. projektové práce a propagaci vztahující se ke komunikaci I/11-I/57.

Aktuálně má Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 26 stálých členů a 18 partnerů z řad významných podnikatelských subjektů západní části Moravskoslezského kraje.

Publikováno dne 18.3.2011