1. Úvodní stránka
  2. O Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

O Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Obce na trase

Naše Sdružení bylo založeno z iniciativy 18 měst a obcí na trase komunikace I. třídy mezi Ostravou, Opavou, Krnovem a Bartultovicemi. Činnost Sdružení je výrazem spolupráce mezi městy a obcemi, Moravskoslezským krajem a významnými podnikatelskými subjekty našeho regionu při prosazování územních a podnikatelských zájmů při přípravě a realizaci výstavby a rekonstrukce silnice I/11 a I/57, životně důležité tepny našeho kraje.

Prvořadým úkolem Sdružení je zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci jednotlivých úseků této páteřní komunikace. Realizací výstavby jednotlivých úseků silnice I/11 a I/57 mezi Ostravou Opavou, Krnovem a Bartultovicemi zvýší bezpečnost dopravy, podstatným způsobem sníží alarmující nehodovost, zlepší životní prostředí, zvýší atraktivitu regionu pro domácí i zahraniční investory, sníží nezaměstnanost a v neposlední řadě vytvoří podmínky pro důstojný život občanů v jednotlivých městech a obcích v západní části našeho kraje.

Publikováno dne 18.3.2011