1. Úvodní stránka
  2. Členové Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Komunikace I/11-I/57 – specifické webové stránky

Logo kraje

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ POSKYTL SDRUŽENÍ NA SPECIFICKÉ WEBOVÉ STRÁNKY TÝKAJÍCÍ SE PRODLOUŽENÉ RUDNÉ A OSTATNÍCH STAVEB NA SILNIČNÍM TAHU I/11-I/57 V ZÁPADNÍ ČÁSTI NAŠEHO REGIONU

Rada Moravskoslezského kraje na svém 15. zasedání dne 12. 06. 2017 svým usnesením č. 15/1248 rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje ve výši 100.000,00 Kč na spolufinancování projektu „Shromáždění, zveřejnění a průběžná aktualizace ucelených informací o jednotlivých úsecích silničního tahu I/11-I/57 Ostrava – Opava – Krnov – Bartultovice (státní hranice)“.

Naše Sdružení uzavřelo s Moravskoslezským krajem na uvedený projekt Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 02494/2017/DSH. Uvedené specifické webové stránky jsou již v provozu a jsou průběžně, dle vývoje situace u jednotlivých staveb průběžně aktualizovány.

Podklady k Prodloužené Rudné a ostatním dopravním stavbám v západní části Moravskoslezského kraje na silničním tahu I/11 – I/57 mezi Ostravou, Opavou, Krnovem a Bartultovicemi jsou shromážděny na těchto webových stránkách: http://www.prodlouzena-rudna.cz/

Stručná anotace o ostatních stavbách je uvedena ve složce „Další stavby“, podrobné údaje jsou pak obsaženy ve složce „Dokumenty“.

Ing. Martin Dostál
tajemník
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

 

Publikováno dne 8.12.2017