Úvodní slovo předsedy Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Vážení členové, partneři a příznivci Sdružení,

naše Sdružení bylo založeno z iniciativy 18 měst a obcí na trase silnice I/11 a I/57 mezi Ostravou, Opavou, Krnovem a Bartultovicemi ve snaze urychlit řešení dlouhotrvající špatné dopravní situace na těchto dvou páteřních komunikacích v Moravskoslezském kraji.

Činnost Sdružení je výrazem spolupráce mezi městy a obcemi, Moravskoslezským krajem a významnými podnikatelskými subjekty našeho regionu při prosazování územních a podnikatelských zájmů při přípravě a realizaci výstavby a rekonstrukce silnice I/11 a I/57, životně důležité tepny našeho kraje.

Prvořadým úkolem Sdružení je zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci jednotlivých úseků této páteřní komunikace. Realizace výstavby jednotlivých úseků silnice I/11 a I/57 mezi Ostravou Opavou, Krnovem a Bartultovicemi zvýší bezpečnost dopravy, podstatným způsobem sníží alarmující nehodovost, zlepší životní prostředí, zvýší atraktivitu regionu pro domácí i zahraniční investory, sníží nezaměstnanost a v neposlední řadě vytvoří podmínky pro důstojný život občanů v jednotlivých městech a obcích v západní části našeho kraje.

Jsem rád, že aktivity našeho Sdružení podporují města a obce, jejich občané a nadále i významné firmy Moravskoslezského kraje.

Bez této podpory bychom nemohli účinně prosazovat urychlenou výstavbu jednotlivých úseků silnice I/11 a I/57 včetně obchvatů Opavy a Krnova do priorit Ministerstva dopravy České republiky.

Já i mí nejbližší spolupracovníci se snažíme dělat maximum pro to, aby byly cíle, které jsme si vytkli, co možná nejdříve naplněny.

Bc. Petr POPADINEC
předseda
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57